Πατερικός Λόγος

Άγιος Λουκάς ο Ιατρός: Έχετε ποτέ σκεφθεί ότι ο Κύριος έστειλε τους μαθητές του όχι μόνο να κηρύττουν, αλλά και να θεραπεύουν τους ασθενείς;

«Έχετε ποτέ σκεφθεί ότι ο Κύριος έστειλε τους μαθητές του όχι μόνο να κηρύττουν, αλλά και να θεραπεύουν τους ασθενείς; Αν ο Κύριος θεωρούσε την θεραπεία των ασθενών έργο τόσο σημαντικό, ώστε το έβαζε σε μια σειρά με το κήρυγμα του Ευαγγελίου, τότε αυτό σημαίνει ότι είναι ένα από τα σπουδαιότερα ανθρώπινα έργα. Γιατί οι […]

Συντάκτης: Ομάδα ΙΜΑΝΓ

«Έχετε ποτέ σκεφθεί ότι ο Κύριος έστειλε τους μαθητές του όχι μόνο να κηρύττουν, αλλά και να θεραπεύουν τους ασθενείς; Αν ο Κύριος θεωρούσε την θεραπεία των ασθενών έργο τόσο σημαντικό, ώστε το έβαζε σε μια σειρά με το κήρυγμα του Ευαγγελίου, τότε αυτό σημαίνει ότι είναι ένα από τα σπουδαιότερα ανθρώπινα έργα.

Γιατί οι αρρώστιες είναι ο μεγαλύτερος πόνος και το μεγαλύτερο πρόβλημα της ανθρωπότητος.

Μακάριος είναι εκείνος ο ιατρός που ασχολείται με την επιστήμη του κινούμενος από την αγάπη προς τους ασθενείς· που έγινε γιατρός όχι για να ζει καλά και ωραία, αλλά επειδή ήθελε να βοηθήσει τον συνάνθρωπό του. Μακάριος είναι, γιατί κάνει ένα από τα δύο έργα των μαθητών του Χριστού».

11 Ιουνίου, † Λουκά ιατρού, Αρχιεπισκόπου Κριμαίας