Πατερικός Λόγος

Άγιος Νεκτάριος: Η ψυχή μου είναι δημιούργημα της πνοής του Θεού

«Ο Θεός για μένα είναι δόξα, πλούτος και καύχημα. Είναι το γλυκύτατο και πιο ευχάριστο πράγμα. Είναι η φροντίδα και το εντρύφημά μου. Η ψυχή μου είναι δημιούργημα της πνοής του Θεού. Το σώμα μου είναι πλάσμα του Θεού. Θεία χάριτι είμαι γένος του Θεού. Απ’ το Θεό έλαβα την ύπαρξη αλλά και τη δυνατότητα […]

Συντάκτης: Ομάδα ΙΜΑΝΓ

«Ο Θεός για μένα είναι δόξα, πλούτος και καύχημα. Είναι το γλυκύτατο και πιο ευχάριστο πράγμα. Είναι η φροντίδα και το εντρύφημά μου. Η ψυχή μου είναι δημιούργημα της πνοής του Θεού. Το σώμα μου είναι πλάσμα του Θεού. Θεία χάριτι είμαι γένος του Θεού. Απ’ το Θεό έλαβα την ύπαρξη αλλά και τη δυνατότητα να κινούμαι, ν’ αναπνέω και να μιλάω.

Ομολογώ ένα Τρισήλιο και Τρισυπόστατο Θεό. Κηρύττω ένα Θεό άναρχο, αίδιο, απλό, υπερούσιο και αμέριστο. Την αυτήν Μονάδα και Τριάδα. Αυτά ομολογώ, πιστεύω και κηρύττω»

Άγιος Νεκτάριος