Πατερικός Λόγος

Άγιος Νεκτάριος: Να πηγαίνετε στον Θεό πριν σας έρθει το πρόβλημα

Θα πρέπει παιδιά μου…να πηγαίνετε στον Θεό, πριν σας έρθει το πρόβλημα ..ή η δοκιμασία, και όχι μόνον κατά την διάρκεια τής δοκιμασίας…ή του προβλήματος. Ο Θεός δεν είναι ασθενοφόρο που καλείς όταν τα πράγματα πάνε άσχημα. Ο Θεός είναι απαραίτητος στον άνθρωπο κάθε μέρα … όπως το φως όπως ο αέρας. Άγιος Νεκτάριος

Συντάκτης: Ομάδα ΙΜΑΝΓ

Θα πρέπει παιδιά μου…να πηγαίνετε στον Θεό, πριν σας έρθει το πρόβλημα ..ή η δοκιμασία, και όχι μόνον κατά την διάρκεια τής δοκιμασίας…ή του προβλήματος.

Ο Θεός δεν είναι ασθενοφόρο που καλείς όταν τα πράγματα πάνε άσχημα. Ο Θεός είναι απαραίτητος στον άνθρωπο κάθε μέρα … όπως το φως όπως ο αέρας.

Άγιος Νεκτάριος