Αγιολόγιο - Βίοι Αγίων

Ανακομιδή Τιμίων Λειψάνων Αγίων Κύρου και Ιωάννου των Αναργύρων και Θαυματουργών και των συν αυτοίς

«Τη αυτή ημέρα, μνήμη της ανακομιδής των λειψάνων των Αγίων και Θαυματουργών Αναργύρων Κύρου και Ιωάννου· και της Αγίας Μάρτυρος Αθανασίας και των τριών αυτής θυγατέρων και παρθένων Θεοδότης, Θεοκτίστης και Ευδοξίας». Την 28η Ιουνίου εορτάζουν οι Άγιοι Μάρτυρες Κύρος και Ιωάννης, Αθανασία, Θεοδότη, Θεοκτίστη και Ευδοξία († 31 Ιανουαρίου) άθλησαν κατά την εποχή του […]

Συντάκτης: Ομάδα ΙΜΑΝΓ

«Τη αυτή ημέρα, μνήμη της ανακομιδής των λειψάνων των Αγίων και Θαυματουργών Αναργύρων Κύρου και Ιωάννου· και της Αγίας Μάρτυρος Αθανασίας και των τριών αυτής θυγατέρων και παρθένων Θεοδότης, Θεοκτίστης και Ευδοξίας».

Την 28η Ιουνίου εορτάζουν οι Άγιοι Μάρτυρες Κύρος και Ιωάννης, Αθανασία, Θεοδότη, Θεοκτίστη και Ευδοξία († 31 Ιανουαρίου) άθλησαν κατά την εποχή του αυτοκράτορος Διοκλητιανού (284 – 305 μ.Χ.). Σήμερα εορτάζεται η εύρεση των ιερών λειψάνων αυτών. Η Σύναξή τους ετελείτο «εν τοις Φωρακίου και εν ταίς Αρκαδιαιναίς».

Απολυτίκιον. Ήχος γ’. Θείας πίστεως.
Θείας χάριτος, τη ενεργεία, αναβλύζοντα, θαυμάτων ρείθρα, αναργύρως τα σεπτά ημών λείψανα, εκ των λαγόνων της γης κόσμω έλαμψαν, Κύρε θεόφρον, Ιωάννη τε ένδοξε· όθεν άπαντες, την τούτων τιμώντες εύρεσιν, αιτούμεν δι’ ημών το μέγα έλεος.

Κοντάκιον. Ήχος πλ. β’. Χειρόγραφον εικόνα.
Το μέγα ιατρείον της οικουμένης, το ζεύγος του Χριστού το πεποθημένον, τους φωστήρας τους εκλάμποντας, ταίς αυγαίς των ιάσεων, υμνήσωμεν πιστοί μεγαλοφώνως, ένδον του ναού αυτόν βοώντες· Κύρος και Ιωάννης, οι χορηγοί των θαυμάτων, και ιατροί των νοσούντων, αυγάζουσι τα πέρατα.

Μεγαλυνάριον.
Ρείθρα ιαμάτων παντοδαπών, βλύζοντα τω κόσμω, ανεφάνησαν εκ της γης, υμών νυν τα σκήνη, Κύρε και Ιωάννη, εξ ων ρώσιν τρυγώμεν, ψυχής και σώματος.

πηγή: synaxarion.gr