Πατερικός Λόγος

Δε μνημονεύουμε πεθαμένους αλλά ζωντανούς που τα σώματά τους αναπαύονται μέχρι τη Δευτέρα Παρουσία

Η ζωή μέσα στην Εκκλησία δεν έχει τέλος είναι ζωή στη Βασιλεία του Θεού, της οποίας ουκ έσται τέλος.

Συντάκτης: Ομάδα ΙΜΑΝΓ

Η ζωή μέσα στην Εκκλησία δεν έχει τέλος είναι ζωή στη Βασιλεία του Θεού, της οποίας ουκ έσται τέλος.

TAGS