Πατερικός Λόγος

Γέροντας Αρσένιος Σπηλλαιώτης: Οποιος λέει τους Χαιρετισμούς Της καθημερινά, η Παναγία θα τον φυλάει σ’ αυτή τη ζωή και μετά θάνατον θα τον υπερασπίσει ενώπιον του Δικαίου Κριτού

Τους Χαιρετισμούς πολύ τους αγαπάει η Παναγία. Εμείς με τον Γέροντα Ιωσήφ τον Ησυχαστή, τους λέγαμε σαν δουλεύαμε απ’έξω, 2-3 φορές τη μέρα. Η Παναγία μας φανερώθηκε σε πολλούς Αγίους και τους υποσχέθηκε ότι, όποιος λέει τους Χαιρετισμούς Της καθημερινά, θα τον φυλάει σ’αυτή τη ζωή, αλλά και μετά θάνατον θα τον υπερασπίσει ενώπιον του […]

Συντάκτης: Ομάδα ΙΜΑΝΓ

Τους Χαιρετισμούς πολύ τους αγαπάει η Παναγία. Εμείς με τον Γέροντα Ιωσήφ τον Ησυχαστή, τους λέγαμε σαν δουλεύαμε απ’έξω, 2-3 φορές τη μέρα.

Η Παναγία μας φανερώθηκε σε πολλούς Αγίους και τους υποσχέθηκε ότι, όποιος λέει τους Χαιρετισμούς Της καθημερινά, θα τον φυλάει σ’αυτή τη ζωή, αλλά και μετά θάνατον θα τον υπερασπίσει ενώπιον του Δικαίου Κριτού.

Γέροντας Αρσένιος Σπηλλαιώτης +