Πατερικός Λόγος

Γέροντας Εφραίμ Κατουνακιώτης: Να λέγεις παιδί μου την ευχή: «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με», ημέρα και νύχτα συνέχεια

Γέροντας Εφραίμ Κατουνακιώτης: Να λέγεις παιδί μου την ευχή: «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με», ημέρα και νύχτα συνέχεια. Η ευχή θα τα φέρει όλα, η ευχή περιέχει τα πάντα: αίτηση, παράκληση, πίστη, ομολογία, θεολογία κλπ. Η ευχή να λέγεται χωρίς διακοπή. Η ευχή θα φέρει ολίγον κατ’ ολίγον ειρήνη, γλυκύτητα, χαρά, δάκρυα. Η ειρήνη και […]

Συντάκτης: Ομάδα ΙΜΑΝΓ

Γέροντας Εφραίμ Κατουνακιώτης: Να λέγεις παιδί μου την ευχή: «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με», ημέρα και νύχτα συνέχεια.

Η ευχή θα τα φέρει όλα, η ευχή περιέχει τα πάντα: αίτηση, παράκληση, πίστη, ομολογία, θεολογία κλπ. Η ευχή να λέγεται χωρίς διακοπή.

Η ευχή θα φέρει ολίγον κατ’ ολίγον ειρήνη, γλυκύτητα, χαρά, δάκρυα. Η ειρήνη και η γλυκύτης θα φέρουν περισσότερον ευχή, και η ευχή κατόπιν, περισσοτέραν ειρήνη και γλυκύτητα κ.ο.κ.

Θα έρθει στιγμή που αν θα σταματάς την ευχή, θα αισθάνεσαι άσχημα…

Εάν ο άνθρωπος συνηθίσει να λέει κάθε μέρα, έστω από λίγο, όσο μπορεί, την ευχή, η καρδιά του σιγά-σιγά γλυκαίνεται και περιμένει πότε θα έρθει εκείνη η ώρα.

Όταν γλυκαθεί η καρδιά, από μόνος του κανείς θα ζητάει περισσότερο την ευχή.

Γέροντος Εφραίμ του Κατουνακιώτη