Πατερικός Λόγος

Γέροντας Αιμιλιανός Σιμονωπετρίτης: Ο Θεός ξέρει αν θα σου πάρει την στεναχώρια και θα σου την κάνει χαρά

Άφησε τον Θεόν να κανονίζει την πορεία σου. Αυτός γνωρίζει προτού ζητήσεις κάτι. Ζήτα λοιπόν να σου δώσει μετάνοια, να σου συγχωρέσει τις πτώσεις σου, και για τα υπόλοιπα Εκείνος ξέρει. Αυτός (ο Θεός) ξέρει και τι ανέμους θα δώσει, αν θα σου πάρει την χαρά και θα την κάνει στενοχώρια, αν θα σου πάρει […]

Συντάκτης: Ομάδα ΙΜΑΝΓ

Άφησε τον Θεόν να κανονίζει την πορεία σου. Αυτός γνωρίζει προτού ζητήσεις κάτι. Ζήτα λοιπόν να σου δώσει μετάνοια, να σου συγχωρέσει τις πτώσεις σου, και για τα υπόλοιπα Εκείνος ξέρει.

Αυτός (ο Θεός) ξέρει και τι ανέμους θα δώσει, αν θα σου πάρει την χαρά και θα την κάνει στενοχώρια, αν θα σου πάρει την στεναχώρια και θα σου την κάνει χαρά, αν θα σου δώσει επιτυχία ή αποτυχία, αν θα σου κόψει τα πάθη ή αν θα σου τα αφήσει, αν θα σου θεραπεύσει την αρρώστια και θα σου δώσει υγεία, ή αν θα σου πάρει την υγεία και θα σου δώσει αρρώστια.

Γέροντας Αιμιλιανός Σιμονωπετρίτης: Ο Θεός ξέρει αν θα σου πάρει την στεναχώρια και θα σου την κάνει χαρά

Γέροντος Αιμιλιανού Σιμονωπετρίτου