Αγιολόγιο - Βίοι Αγίων

Οι Άγιοι Γαλακτίων και Επιστήμη

Σήμερα 5 Νοεμβρίου εορτάζουν οι Άγιοι Γαλακτίων και Επιστήμη. Έζησαν τον 3ο αιώνα μ.Χ., όταν αυτοκράτορας ήταν ο Δέκιος. Οι γονείς του Γαλακτίωνα, Κλειτοφών και Λευκίππη, ήταν πρώτα ειδωλολάτρες. Κάποιος, όμως, ιερομόναχος, που ονομαζόταν Ουνούφριος, τους προσείλκυσε στην χριστιανική πίστη. Από τότε διέθεταν τα πλούτη τους σε κάθε αγαθοεργία. Τον δε γιό τους Γαλακτίωνα ανέθρεψαν […]

Συντάκτης: Ομάδα ΙΜΑΝΓ

Σήμερα 5 Νοεμβρίου εορτάζουν οι Άγιοι Γαλακτίων και Επιστήμη.

Έζησαν τον 3ο αιώνα μ.Χ., όταν αυτοκράτορας ήταν ο Δέκιος. Οι γονείς του Γαλακτίωνα, Κλειτοφών και Λευκίππη, ήταν πρώτα ειδωλολάτρες. Κάποιος, όμως, ιερομόναχος, που ονομαζόταν Ουνούφριος, τους προσείλκυσε στην χριστιανική πίστη. Από τότε διέθεταν τα πλούτη τους σε κάθε αγαθοεργία.

Τον δε γιό τους Γαλακτίωνα ανέθρεψαν «εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου». Δηλαδή, με παιδαγωγία και νουθεσία, σύμφωνη με το θέλημα του Κυρίου. Και η παιδαγωγία αυτή δεν άργησε να φέρει τους θαυμαστούς καρπούς της.

Ο Γαλακτίων όταν μεγάλωσε, νυμφεύθηκε μία ωραία κόρη, την Επιστήμη, την οποία ο ίδιος είλκυσε στον Χριστό. Η ζωή τους κυλούσε αφιερωμένη στην υπηρεσία του λόγου του Θεού και στην διακονία του πλησίον, ώσπου ξέσπασε ο διωγμός του Δεκίου. Τότε, ο μεν Γαλακτίων πήγε σε μοναστήρι του όρους Σινά, η δε Επιστήμη σε γυναικείο κοινόβιο.

Αλλά η λαίλαπα του διωγμού έφθασε και στα μέρη εκείνα, με αποτέλεσμα να συλληφθεί ο Γαλακτίων. Όταν πληροφορήθηκε αυτό η Επιστήμη, έτρεξε και παρακάλεσε τους διώκτες να συλλάβουν και αυτήν προς ενίσχυση του συζύγου της.

Ο άρχοντας Ούρσος, μη μπορώντας να τους πείσει να αλλαξοπιστήσουν, τους αποκεφάλισε (250 μ.Χ.).

Οι Άγιοι Γαλακτίων και Επιστήμη

Απολυτίκιον. Ήχος α’. Της ερήμου πολίτης.
Την λαμπράν ξυνωρίδα των Μαρτύρων τιμήσωμεν, ώσπερ συζυγίαν αρίστην και κλυτήν και θεόφρονα, τον θείον Γαλακτίωνα πιστοί, ομού συν Επιστήμη τη σεμνή· δι’ ασκήσεως γαρ πόνων αθλητικήν, εξήνθησαν φαιδρότητα. Δόξα τω ενισχύσαντι υμάς, δόξα τω στεφανώσαντι, δόξα τω ενεργούντι δι’ ημών, πάσιν ιάματα.

Κοντάκιον. Ήχος α’. Χορός Αγγελικός.
Αγνείας τω φωτί, τας ψυχάς φωτισθέντες, και κόσμου την αχλύν, ομοφρόνως λιπόντες, λυχνία ως δίφωτος, τοις πιστοίς ανελάμψατε, δι’ ασκήσεως, και μαρτυρίου τοις άθλοις, ζεύγος ένδοξον, η Επιστήμη η θεία, συν τω Γαλακτίωνι.

Μεγαλυνάριον.
Ζεύγος θεοφόρητον και σεπτόν, συζυγία θεία, Γαλακτίων ο ιερός, συν τη Επιστήμη, του θεοδρόμου βίου, ημάς την επιστήμην, μυσταγωγήσατε.

πηγή: synaxarion.gr