Αρθρογραφία

Οι Άγγελοι μετά την δημιουργία του ανθρώπου ως έργο έλαβαν από τον Θεό και την διακονία της σωτηρίας των ανθρώπων

8η Νοεμβρίου εορτάζονται οι Παμμέγιστοι Ταξιάρχες Μιχαήλ και Γαβριήλ κι όλες οι Αγγελικές Δυνάμεις. Οι Άγγελοι είναι αόρατες, επουράνιες, ασώματες νοερές υπάρξεις, που δημιουργήθηκαν πριν από τον κόσμο, όπως ομολογούμε στο Σύμβολο της Πίστεως: «Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα, Παντοκράτορα, Ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και αοράτων». Αριθμούν «Χίλιες χιλιάδες και μύριες μυριάδες», […]

Συντάκτης: Ομάδα ΙΜΑΝΓ

8η Νοεμβρίου εορτάζονται οι Παμμέγιστοι Ταξιάρχες Μιχαήλ και Γαβριήλ κι όλες οι Αγγελικές Δυνάμεις.

Οι Άγγελοι είναι αόρατες, επουράνιες, ασώματες νοερές υπάρξεις, που δημιουργήθηκαν πριν από τον κόσμο, όπως ομολογούμε στο Σύμβολο της Πίστεως: «Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα, Παντοκράτορα, Ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και αοράτων».

Αριθμούν «Χίλιες χιλιάδες και μύριες μυριάδες», όπως διαβάζουμε στο προφητικό βιβλίο του Δανιήλ (Ζ΄ 10) κι είναι οργανωμένοι σε 9 τάγματα: Άγγελοι, Αρχάγγελοι, Θρόνοι, Κυριότητες, Αρχές, Εξουσίες, Δυνάμεις, Χερουβείμ, Σεραφείμ, σύμφωνα και με τον άγιο Διονύσιο τον Αρεοπαγίτη.

Κύριο έργο των Αγγέλων είναι να δοξολογούν ασταμάτητα τον Θεό. Δεν τους το επέβαλε ο Θεός, αλλά αυθόρμητα πηγάζει από τους ίδιους, ως ευγνωμοσύνη και ευχαριστία, καθώς ατενίζουν το κάλλος του Θεού και τα μεγαλεία της δημιουργίας Του.

Μετά την δημιουργία του ανθρώπου, ως έργο έλαβαν από τον Θεό και την διακονία της σωτηρίας των ανθρώπων (βλ. Εβρ. α’ 14)