Πατερικός Λόγος

Ήλθες εφάνης το Φως το απρόσιτον

Επεφάνης σήμερον τη οικουμένη και το Φως Σου Κύριε εσημειώθη εφ΄ ημάς εν επιγνώσει υμνούντας Σε, Ήλθες εφάνης το Φως το απρόσιτον. Χρόνια πολλά ευλογημένα σε όλους! Καλή φώτιση!

Συντάκτης: Ομάδα ΙΜΑΝΓ

Επεφάνης σήμερον τη οικουμένη και το Φως Σου Κύριε εσημειώθη εφ΄ ημάς εν επιγνώσει υμνούντας Σε, Ήλθες εφάνης το Φως το απρόσιτον.

Χρόνια πολλά ευλογημένα σε όλους!

Καλή φώτιση!