Πατερικός Λόγος

Είπε Γέρων: Σε όλη μου την ζωή πάλεψα με τον εαυτό μου

Είπε Γέρων: Σε όλη μου την ζωή πάλεψα με τον εαυτό μου, για να σώσω τον εαυτό μου από τον εαυτό μου.

Συντάκτης: Ομάδα ΙΜΑΝΓ

Είπε Γέρων: Σε όλη μου την ζωή πάλεψα με τον εαυτό μου, για να σώσω τον εαυτό μου από τον εαυτό μου.