Αγιολόγιο - Βίοι Αγίων

Ο Άγιος Πλάτωνας

Σήμερα 18 Νοεμβρίου εορτάζει ο Άγιος Πλάτωνας. Καταγόταν από την Άγκυρα της Γαλατίας της Μ. Ασίας, και ήταν αδελφός του μάρτυρα Αντιόχου. Σε νεαρή ηλικία τον συνέλαβαν οι ειδωλολάτρες, διότι διακήρυττε την πίστη του στον Ιησού Χριστό και τον οδήγησαν μπροστά στον ηγεμόνα Αγριππίνο. Ο Αγριππίνος βλέποντας την ωραιότητα του νέου και γνωρίζοντας ότι κατείχε […]

Συντάκτης: Ομάδα ΙΜΑΝΓ

Σήμερα 18 Νοεμβρίου εορτάζει ο Άγιος Πλάτωνας. Καταγόταν από την Άγκυρα της Γαλατίας της Μ. Ασίας, και ήταν αδελφός του μάρτυρα Αντιόχου.

Σε νεαρή ηλικία τον συνέλαβαν οι ειδωλολάτρες, διότι διακήρυττε την πίστη του στον Ιησού Χριστό και τον οδήγησαν μπροστά στον ηγεμόνα Αγριππίνο. Ο Αγριππίνος βλέποντας την ωραιότητα του νέου και γνωρίζοντας ότι κατείχε περιουσία, προσπάθησε να τον ελκύσει με κολακείες. Όμως ο Άγιος Πλάτων αρνήθηκε και συνέχισε να διακηρύττει την πίστη του στον έναν και μοναδικό Θεό. Αφού ο ηγεμόνας είδε ότι δεν κατάφερε να τον αλλαξοπιστήσει δελεάζοντάς τον, τον απείλησε με μαρτύρια.

Παρ’ όλα ταύτα ο Άγιος Πλάτων παρέμεινε σταθερός στην πίστη του. Έτσι ο Αγριππίνας διέταξε να τον μαστιγώσουν ανελέητα και ύστερα να τον βασανίσουν με πυρωμένες ράβδους. Ο Άγιος διατήρησε όλη του την πίστη και δεν έπαψε να ομολογεί τον Ιησού Χριστό, γι’ αυτό διατάχθηκε ο αποκεφαλισμός του.
Έτσι λοιπόν ο Άγιος μεγαλομάρτυρας Πλάτωνας παρέδωσε το πνεύμα του στον Κύριο και τιμήθηκε με το αμάραντο στέφανο του μαρτυρίου.

Απολυτίκιον. Ήχος γ’. Θείας πίστεως.

Πλατυνόμενος, αγάπη θεία, την φερώνυμον, κλήσίν σου Μάρτυς, τη αθλήσει αληθεύουσαν έδειξας· και μαρτυρίου ανύσας τον δίαυλον, μαρτυρικής ηξιώθης λαμπρότητος. Πλάτων ένδοξε, Χριστόν τον Θεόν ικέτευε, δωρήσασθαι ημίν το μέγα έλεος.

Έτερον Απολυτίκιον. Ήχος α’. Χορός Αγγελικός.
Δυάς η ευκλεής, των κλεινών Αθλοφόρων, εδόξασε λαμπρώς, την Αγίαν Τριάδα, ο Πλάτων ο ένδοξος, Ρωμανός τε ο ένθεος, εναθλήσαντες, και τον εχθρόν καθελόντες· όθεν πάντοτε, υπέρ ημών δυσωπούσι, τον μόνον Φιλάνθρωπον.

Κοντάκιον. Ήχος δ’. Επεφάνης σήμερον.

Εν τω πλάτει Άγιε, των σων αγώνων, του εχθρού εστένωσας, πάσαν ολέθριον ισχύν, και χάριν νέμεις τοις ψάλλουσι· χαίροις ω Πλάτων Μαρτύρων ωράισμα.

Έτερον Κοντάκιον. Ήχος δ’. Επεφάνης σήμερον.
Ως οπλίται άριστοι, της αληθείας, τον του ψεύδους άρχοντα, κατετροπώσασθε στερρώς, συν Ρωμανώ Πλάτων ένδοξε, της ευσεβείας τον λόγον κηρύξαντες.

Μεγαλυνάριον.
Πλάτος ευσεβείας διατρανοί, Πλάτων ο θεόφρων, τη στενώσει των αικισμών, πίστεως δε ρώμην, ο Ρωμανός εκλάμπει, και άμφω το του Λόγου, πάθος δοξάζουσι.

πηγή: synaxarion.gr