Αγιολόγιο - Βίοι Αγίων

Ο Προφήτης Αγγαίος

Σήμερα, 16 Οκτωβρίου, εορτάζει ο Προφήτης Αγγαίος. Καταγόταν από την ιερατική φυλή του Λευΐ και είναι ο 10ος των μικρών λεγόμενων προφητών. Γεννήθηκε στην Βαβυλώνα, όταν διαρκούσε η αιχμαλωσία των Ιουδαίων. Ο Αγγαίος ήταν αυτός, που μαζί με τον Προφήτη Ζαχαρία αναθέρμαναν τον ζήλο των Ιουδαίων για την ανοικοδόμηση του Ναού του Σολομώντος. Το προφητικό […]

Συντάκτης: Ομάδα ΙΜΑΝΓ

Σήμερα, 16 Οκτωβρίου, εορτάζει ο Προφήτης Αγγαίος. Καταγόταν από την ιερατική φυλή του Λευΐ και είναι ο 10ος των μικρών λεγόμενων προφητών. Γεννήθηκε στην Βαβυλώνα, όταν διαρκούσε η αιχμαλωσία των Ιουδαίων. Ο Αγγαίος ήταν αυτός, που μαζί με τον Προφήτη Ζαχαρία αναθέρμαναν τον ζήλο των Ιουδαίων για την ανοικοδόμηση του Ναού του Σολομώντος.

Το προφητικό βιβλίο του Αγγαίου είναι χωρισμένο σε δύο κεφάλαια και έχει απλό και αυστηρό ύφος. Επειδή ο Αγγαίος καταγόταν από λευιτική οικογένεια, όταν πέθανε, τάφηκε στα μνήματα των ιερέων.
Να όμως και τι συμβουλεύει στους ιερείς: «Ούτως πάντα τα έργα των χειρών αυτών, και ος εάν εγγίση εκεί, μιανθήσεται ένεκεν των λημάτων αυτών των ορθρινών». Έτσι, λέει ο Αγγαίος, συμβαίνει με όλα τα έργα των χειρών αυτών. Όποιος Ιερέας δηλαδή, είναι μολυσμένος από δωροδοκίες που πήρε πρωί – πρωί, η από άλλες αμαρτίες και παρακοές που διέπραξε, αν αγγίξει το θυσιαστήριο θα το μολύνει. Η προσφορά του δηλαδή, θα θεωρηθεί μολυσμός.

Απολυτίκιον. Ήχος δ’. Ταχύ προκατάλαβε.
Προφήτης θεόληπτος, οία θεράπων Θεού, τω κόσμω ενδέδειξαι, ανακαθάρας τον νούν, Αγγαίε πανεύφημε, όθεν εορταζόντων, ένθα πέφυκεν ήχος, ήρθης ως εορτάζων, εν Θεώ φερωνύμως· ω πρέσβευε θεηγόρε, σώζεσθαι άπαντας.

Κοντάκιον. Ήχος β’. Τοις των αιμάτων σου.
Καταυγασθείς τη ελλάμψει του Πνεύματος, προφητικώς διαλάμπεις τοις πέρασι, και τύποις τρανώσας τα μέλλοντα, περιφανής διά βίου γεγένησαι, Αγγαίε Προφήτα θεόσοφε.

Μεγαλυνάριον.
Άγγος χαρισμάτων προφητικών, Αγγαίε Προφήτα, ανεδείχθης δι’ αρετών, εξ ων καμοί μάκαρ, μετάδος ουρανόθεν, ίνα προς σωτηρίας, τρίβων αφίκωμαι.

πηγή: synaxarion.gr