Πατερικός Λόγος

Όσιος Ιωσήφ ησυχαστής: Άνθρωπος που δεν κρίνει μαρτυρία, στοιχείο, απόδειξις και βεβαίωσις σωσμένου ανθρώπου

Άνθρωπος που δέεν κρίνει τον πλησίον του, είναι μαρτυρία, στοιχείο, απόδειξις και βεβαίωσις σωσμένου ανθρώπου… Όποιος δεν κρίνει δέν θα κριθή. «Μήν κρίνετε, ίνα μή κριθήτε», βεβαιώνει ο λόγος του Θεού. ~ Όσιος Ιωσήφ ησυχαστής

Συντάκτης: Ομάδα ΙΜΑΝΓ

Άνθρωπος που δέεν κρίνει τον πλησίον του, είναι μαρτυρία, στοιχείο, απόδειξις και βεβαίωσις σωσμένου ανθρώπου… Όποιος δεν κρίνει δέν θα κριθή. «Μήν κρίνετε, ίνα μή κριθήτε», βεβαιώνει ο λόγος του Θεού.

~ Όσιος Ιωσήφ ησυχαστής