Πατερικός Λόγος

Όσιος Νήφων Κωνσταντιανής: Όσοι δεν διορθώνονται μολονότι νηστεύουν πολύ

Όσοι δεν διορθώνονται μολονότι νηστεύουν πολύ, είναι γιατί δεν προσέχουν τη γλώσσα τους. Όποιος δεν κλείνει το στόμα του, κι αν ακόμα νηστεύει όλο το χρόνο, προκοπή δεν κάνει. Ενώ όποιος σωπαίνει, μπορεί εύκολά να νικήσει όλα τα πάθη. Σε κάνει λ.χ. ο διάβολος να οργιστείς; Μη μιλήσεις, και νίκησες. Σε σπρώχνει σε φθόνο; Μην […]

Συντάκτης: Ομάδα ΙΜΑΝΓ

Όσοι δεν διορθώνονται μολονότι νηστεύουν πολύ, είναι γιατί δεν προσέχουν τη γλώσσα τους.

Όποιος δεν κλείνει το στόμα του, κι αν ακόμα νηστεύει όλο το χρόνο, προκοπή δεν κάνει.

Ενώ όποιος σωπαίνει, μπορεί εύκολά να νικήσει όλα τα πάθη.

Σε κάνει λ.χ. ο διάβολος να οργιστείς; Μη μιλήσεις, και νίκησες.

Σε σπρώχνει σε φθόνο; Μην κατακρίνεις, και ντρόπιασες τον πονηρό. Γιατί η κατάκριση γεννιέται απ’ τον φθόνο.

Όσιος Νήφων Κωνσταντιανής