Πατερικός Λόγος

Παιδί μου ξέρεις τι γίνεται με την ελεημοσύνη;

Παιδί μου ξέρεις τι γίνεται με την ελεημοσύνη; Δίνει ο κόσμος κουρελόχαρτα και αγοράζει παράδεισο!

Συντάκτης: Ομάδα ΙΜΑΝΓ

Παιδί μου ξέρεις τι γίνεται με την ελεημοσύνη; Δίνει ο κόσμος κουρελόχαρτα και αγοράζει παράδεισο!