Άγιος Διονύσιος

Άγιοι Πέτρος, Διονύσιος, Ανδρέας, Παύλος, Χριστίνα, Ηράκλειος, Παυλίνος και Βενέδιμος οι Μάρτυρες Αγιολόγιο - Βίοι Αγίων

Άγιοι Πέτρος, Διονύσιος, Ανδρέας, Παύλος, Χριστίνα, Ηράκλειος, Παυλίνος και Βενέδιμος οι Μάρτυρες

Σεπτοὶ Ἀθληταί, ὑπὲρ σεπτῆς Τριάδος, Ὑπὲρ τὸ ζῆν εἵλοντο θανεῖν ἐμφρόνως. Ὀγδοάς, Ἀθλοφόρων ἐκ γαίης εἰς πόλιν ἤρθη. Eις τον Πέτρον. Bληθείς ο Πέτρος των τροχαντήρων μέσον, Ζωής παρήκε τους τροχούς της αστάτου. Eις τον Παύλον, Διονύσιον, και Aνδρέαν. Tρεις συντρίβουσι πίστεως στερρούς λίθους, Παύλον Διονύσιον Aνδρέαν λίθοις. Eις τον Hράκλειον. Eίς άθλος Hράκλειε σος […]

Ο Άγιος Διονύσιος ο Θαυματουργός ο εκ Ζακύνθου, Αρχιεπίσκοπος Αιγίνης Αγιολόγιο - Βίοι Αγίων

Ο Άγιος Διονύσιος ο Θαυματουργός ο εκ Ζακύνθου, Αρχιεπίσκοπος Αιγίνης

Σήμερα 17 Δεκεμβρίου, εορτάζει ο Άγιος Διονύσιος ο Θαυματουργός ο εκ Ζακύνθου, Αρχιεπίσκοπος Αιγίνης. Γόνος ευσεβέστατης και αρχοντικής οικογένειας της Ζακύνθου (πατρός Μωκίου Σηκούρου και Παυλίνας), ανατράφηκε απ’ αυτήν με τα διδάγματα του Ευαγγελίου. Έτσι γρήγορα διακρίθηκε στα γράμματα και την αρετή. Νωρίς, μόλις ενηλικιώθηκε, ασχολήθηκε με την διδασκαλία του θείου λόγου, φροντίζοντας συγχρόνως να […]