Πατερικός Λόγος

Τι δεν πρέπει να φάμε πάτερ στις νηστείες;

Ο ένας τον άλλον γιε μου!

Συντάκτης: Ομάδα ΙΜΑΝΓ

Ο ένας τον άλλον γιε μου!