Αρθρογραφία

Το σεπτό σκήνωμα του Οσίου Ιωάννη του Ρώσου με λευκά άμφια

Πρόσφατη φωτογραφία του σεπτού σκηνώματος του Οσίου Ιωάννη του Ρώσου, το οποίο φέρει, ύστερα από φανέρωση και εντολή του ιδίου, νέα λευκά άμφια.

Συντάκτης: Ομάδα ΙΜΑΝΓ

Πρόσφατη φωτογραφία του σεπτού σκηνώματος του Οσίου Ιωάννη του Ρώσου, το οποίο φέρει, ύστερα από φανέρωση και εντολή του ιδίου, νέα λευκά άμφια.