Αγιολόγιο - Βίοι Αγίων

Βίος Αγίας Παρασκευής (η Οσιομάρτυς)

Η Αγία Παρασκευή γεννήθηκε στη Ρώμη από Έλληνες γονείς τον Αγάθων και την Πολιτεία. Οι γονείς της ήταν χριστιανοί όταν γεννήθηκε η Παρασκευή και της έδωσαν το όνομα αυτό από την ημέρα που γεννήθηκε, την Παρασκευή.

Συντάκτης: Ομάδα ΙΜΑΝΓ
Αγία Παρασκευή η Οσιομάρτυς
Αγία Παρασκευή η Οσιομάρτυς

Η Αγία Παρασκευή γεννήθηκε στη Ρώμη επί βασιλείας αυτοκράτορος Αντωνίνου (138 – 160 μ.Χ.). Οι γονείς της και εκείνοι χριστιανοί, φρόντισαν για την χριστιανική αγωγή της, ήταν και το μοναχοπαίδι τους, όπως είχαν υποσχεθεί στο Θεό στην περίπτωση που θα τους χάριζε ένα παιδί. Το παιδί γεννήθηκε ημέρα Παρασκευή και έλαβε αυτό το όνομα.

Οι γονείς της πέθαναν όταν η Παρασκευή ήταν μόλις 20 ετών και εκείνη μοίρασε όλη την περιουσία της στους φτωχούς και αφοσιώθηκε να κηρύττει την Χριστιανική πίστη στην Ρώμη και στα περίχωρα της πόλης. Η δράση της δεν άρεσε καθόλου στον ειδωλολάτρη αυτοκράτορα Αντωνίνο. Διέταξε να την συλλάβουν και της υποσχέθηκε όλα τα πλούτη του κόσμου προκειμένου να θυσιάζει στα είδωλα.

Η Αγία παρέμενε σταθερά στην πίστη της, τότε την υπέβαλε στο βασανιστήριο της πυρακτωμένης περικεφαλαίας. Η Αγία υπέμεινε με καρτερικότητα.

Τότε ο Αντωνίνος διέταξε και την έβαλαν σε ένα λέβητα με καυτό λάδι και πίσσα. Έβλεπε την Αγία άθικτη και δεν το πίστευε. Πλησίασε λοιπόν το πρόσωπο του στον λέβητα – καθώς δεν μπορούσε να εξηγήσει πώς η αγία είχε μείνει ανέπαφη – για να δοκιμάσει αν πράγματι είναι καυτό, και αμέσως τυφλώθηκε.

Η Αγία Παρασκευή έδωσε στον Αντωνίνο το φως του, και εκείνος πίστεψε στον Χριστό μετά από αυτό και διέταξε να σταματήσουν τους διωγμούς εναντίον των Χριστιανών. Ελευθέρωσε επίσης και την Αγία Παρασκευή, η οποία συνέχισε να κηρύττει το Ευαγγέλιο σε πολλά μέρη, μέχρι που έφτασε στην Ελλάδα.

Στα Τέμπη ένας ειδωλολάτρης άρχοντας την υπέβαλε σε φρικτά βασανιστήρια, τα οποία υπέμεινε καρτερικά, για να κοιμηθεί τελικά με τον δια αποκεφαλισμού θάνατο.

Απολυτίκιο:

Ἦχος α’.
Τὴν σπουδήν σου τῇ κλήσει κατάλληλον, ἐργασαμένη φερώνυμε, τὴν ὁμώνυμόν σου πίστιν εἰς κατοικίαν κεκλήρωσαι, Παρασκευὴ ἀθλοφόρε· ὅθεν προχέεις ἰάματα, καὶ πρεσβεύεις ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν.

Κοντάκιο:

Ἦχος δ’. Ἐπεφάνης σήμερον.
Τὸν ναόν σου πάνσεμνε, ὡς ἱατρεῖον ψυχικὸν εὑράμενοι, ἐν τούτῳ πάντες οἱ πιστοί, μεγαλοφώνως τιμῶμέν σε, Ὁσιομάρτυς Παρασκευὴ ἀοίδιμε.

 

ΠΗΓΗ: Άγιος Βίος