Πατερικός Λόγος

Άγιος Παϊσιος ο Αγιορείτης: «Ο εγωισμός οδηγεί στην λύπη»

Άγιος Παϊσιος ο Αγιορείτης: «Ο εγωισμός οδηγεί στην λύπη· σ’ εκείνη την λύπη που δεν είναι κατά Θεόν. Η κατά Θεόν λύπη οδηγεί στη μετάνοια. Η μη κατά Θεόν λύπη οδηγεί στην απελπισία».

Συντάκτης: Ομάδα ΙΜΑΝΓ

Άγιος Παϊσιος ο Αγιορείτης: «Ο εγωισμός οδηγεί στην λύπη· σ’ εκείνη την λύπη που δεν είναι κατά Θεόν. Η κατά Θεόν λύπη οδηγεί στη μετάνοια. Η μη κατά Θεόν λύπη οδηγεί στην απελπισία».