Πατερικός Λόγος

Γέροντας Ιωσήφ Βατοπαιδινός: Το να έχει παράπονο ο άνθρωπος από άλλον άνθρωπο είναι πνευματική ασθένεια

Το να έχει παράπονο ο άνθρωπος από άλλον άνθρωπο είναι πνευματική ασθένεια. Μόνο με ένα πράγμα πρέπει να έχουμε παράπονο. Από τον εαυτό μας. Ποτέ άνθρωπος να μην πει: «Ξέρεις, έχω παράπονο». Γέροντας Ιωσήφ Βατοπαιδινός

Συντάκτης: Ομάδα ΙΜΑΝΓ

Το να έχει παράπονο ο άνθρωπος από άλλον άνθρωπο είναι πνευματική ασθένεια. Μόνο με ένα πράγμα πρέπει να έχουμε παράπονο. Από τον εαυτό μας. Ποτέ άνθρωπος να μην πει: «Ξέρεις, έχω παράπονο».

Γέροντας Ιωσήφ Βατοπαιδινός