Πατερικός Λόγος

Γέροντας Ιωσήφ Βατοπεδινός: Το όνομα Του Κυρίου μας δεν είναι μία απλή λέξη

Το όνομα Του Κυρίου μας δεν είναι μία απλή λέξη. Είναι δύναμη, είναι ενέργεια, είναι Ανάσταση και Ζωή. Γέροντας Ιωσήφ Βατοπεδινός

Συντάκτης: Ομάδα ΙΜΑΝΓ

Το όνομα Του Κυρίου μας δεν είναι μία απλή λέξη. Είναι δύναμη, είναι ενέργεια, είναι Ανάσταση και Ζωή.

Γέροντας Ιωσήφ Βατοπεδινός