Πατερικός Λόγος

Γέροντας Νήφων: Πρέπει να θέλουμε να χαροποιήσουμε τον Χριστό μας – Που σταυρώθηκε για εμάς

Οι πρωτόπλαστοι έφεραν στο ανθρώπινο γένος το θάνατο, ο οποίος δεν υπήρχε. Ήταν αποτέλεσμα της δικής τους ελεύθερης αποφάσεων. Οι Άγιοι Πάντες δεν έγιναν Άγιοι καθήμενοι. Το Ευαγγέλιο που μας είπε ο Χριστός δεν είναι λόγια, απόδειξη οι Άγιοι. Γέροντος Νήφωνος, από την σύναξη φοιτητών την 10η Ιουνίου του 2023

Συντάκτης: Ομάδα ΙΜΑΝΓ

Οι πρωτόπλαστοι έφεραν στο ανθρώπινο γένος το θάνατο, ο οποίος δεν υπήρχε. Ήταν αποτέλεσμα της δικής τους ελεύθερης αποφάσεων.

Οι Άγιοι Πάντες δεν έγιναν Άγιοι καθήμενοι. Το Ευαγγέλιο που μας είπε ο Χριστός δεν είναι λόγια, απόδειξη οι Άγιοι.

Γέροντος Νήφωνος, από την σύναξη φοιτητών την 10η Ιουνίου του 2023