Αγιολόγιο - Βίοι Αγίων

Η Αγία Συγκλητική

Σήμερα, 5 Ιανουαρίου, εορτάζει η Αγία Συγκλητική. Η Αγία Συγκλητική καταγόταν από πλούσιο και ευσεβές γένος. Όταν έφτασε στην κατάλληλη ηλικία για γάμο και επειδή ήταν πολύ πλούσια, πολλοί νέοι ήθελαν να την νυμφευθούν. Το γεγονός όμως αυτό μεγάλωνε ακόμα περισσότερο τον πόθο που είχε να αφιερωθεί ολοκληρωτικά στον Κύριο. Έτσι λοιπόν, άφησε τις βιοτικές […]

Συντάκτης: Ομάδα ΙΜΑΝΓ

Σήμερα, 5 Ιανουαρίου, εορτάζει η Αγία Συγκλητική. Η Αγία Συγκλητική καταγόταν από πλούσιο και ευσεβές γένος. Όταν έφτασε στην κατάλληλη ηλικία για γάμο και επειδή ήταν πολύ πλούσια, πολλοί νέοι ήθελαν να την νυμφευθούν. Το γεγονός όμως αυτό μεγάλωνε ακόμα περισσότερο τον πόθο που είχε να αφιερωθεί ολοκληρωτικά στον Κύριο. Έτσι λοιπόν, άφησε τις βιοτικές φροντίδες και στράφηκε με όλη της την ψυχή στην άσκηση της αρετής και της οσιακής πολιτείας.

Η Αγία, όπως και ο δίκαιος Ιώβ, δοκιμάσθηκε σκληρά από φοβερές σωματικές ασθένειες, πληγές και κακώσεις που της κατέφαγαν όλο το σώμα. Και όλα τα δεινοπαθήματα τα υπέμεινε με υποδειγματική καρτερία και υπομονή. Η Αγία Συγκλητική κοιμήθηκε οσίως με ειρήνη σε μεγάλη ηλικία.

Απολυτίκιον. Ήχος δ’. Ταχύ προκατάλαβε.
Σοφία και χάριτι, κεκοσμημένη σεμνή, ακλόνητος έμεινας, ως ο Ιώβ ο κλεινός, εχθρού επίθεσιν· όθεν Συγκλητική σε, η ουράνιος δόξα, δέδεκται μετά τέλος, ως παρθένον φρονίμην· εν η των μεμνημένων σου αεί μνημόνευε.

Κοντάκιον. Ήχος γ’. Η Παρθένος σήμερον.
Αρετών εκλάμψασα, ταίς ουρανίαις ακτίσιν, ως λαμπάς αείφωτος, Συγκλιτική θεοφόρε, ήμβλυνας, του παλαμναίου εχθρού τα κέντρα, ίθυνας προς τον νυμφώνα της άνω δόξης, δήμον άγιον παρθένων, μεθ’ ων δυσώπει, ελεηθήναι ημάς.

Μεγαλυνάριον.
Χαίροις των παρθένων η καλλονή, και Ιώβ του θείου, εκμαγείον εν πειρασμοίς· χαίροις ουρανίου, συγκλήτου κληρονόμε, Συγκλητική θεόφρον, Πνεύματος όργανον.

πηγή: synaxarion.gr