Αγιολόγιο - Βίοι Αγίων

Οι Αγίες Φωτώ, Φώτις, Παρασκευή, Κυριακή και Ανατολή οι Μάρτυρες αδελφές της Αγίας Φωτεινής

Σήμερα, 26 Φεβρουαρίου, εορτάζου οι Οι Αγίες Φωτώ, Φώτις, Παρασκευή, Κυριακή και Ανατολή οι Μάρτυρες αδελφές της Αγίας Φωτεινής. Οι Αγίες Φωτώ, Παρασκευή, Κυριακή και Ανατολή τελειώθησαν διά ξίφους και η Αγία Φώτις ετέθηκε σε δύο δένδρα, τα οποία απολυθέντα την διέσχισαν στα δύο. Απολυτίκιον. Ήχος α’. Της ερήμου πολίτης. Φωτεινήν και Φωτίδα και Φωτώ […]

Συντάκτης: Ομάδα ΙΜΑΝΓ

Σήμερα, 26 Φεβρουαρίου, εορτάζου οι Οι Αγίες Φωτώ, Φώτις, Παρασκευή, Κυριακή και Ανατολή οι Μάρτυρες αδελφές της Αγίας Φωτεινής.

Οι Αγίες Φωτώ, Παρασκευή, Κυριακή και Ανατολή τελειώθησαν διά ξίφους και η Αγία Φώτις ετέθηκε σε δύο δένδρα, τα οποία απολυθέντα την διέσχισαν στα δύο.

Απολυτίκιον. Ήχος α’. Της ερήμου πολίτης.
Φωτεινήν και Φωτίδα και Φωτώ ανυμνήσωμεν, συν Ανατολή Φωτεινόν τε Ιωσήν θείοις άσμασιν, ομού Κυριακήν Παρασκευήν, τους Μάρτυρας Χριστού περιφανείς· θείαν χάριν γαρ αιτούνται και φωτισμόν, τοις πίστει ανακράζουσι· δόξα τω ενισχύσαντι υμάς, δόξα τω στεφανώσαντι, δόξα τω ενεργούντι δι’ υμών πάσιν ιάματα.

πηγή: synaxarion.gr