Πατερικός Λόγος

Είπεν ο Κύριος – Είναι φοβερός αυτός ο λόγος

Όταν ομιλεί ο Κύριος τα σύμπαντα πρέπει να το προσέχουν – Δεν είπε κάποιος Άγιος, κάποιος Απόστολος, κάποιος προφήτης, αλλά «είπεν ο Κύριος». Κήρυγμα του Γέροντος Νήφωνος (17-9-2023)

Συντάκτης: Ομάδα ΙΜΑΝΓ

Όταν ομιλεί ο Κύριος τα σύμπαντα πρέπει να το προσέχουν – Δεν είπε κάποιος Άγιος, κάποιος Απόστολος, κάποιος προφήτης, αλλά «είπεν ο Κύριος».

Κήρυγμα του Γέροντος Νήφωνος (17-9-2023)