Αρθρογραφία

Ο νεοχειροτονηθείς Επίσκοπος Ιππώνος κ. Στέφανος Σουλιμιώτης

«Ο νεοχειροτονηθείς Επίσκοπος Ιππώνος κ. Στέφανος Σουλιμιώτης και αδελφός της Μονής μας, στο μοναστήρι μας».

Συντάκτης: Ομάδα ΙΜΑΝΓ

«Ο νεοχειροτονηθείς Επίσκοπος Ιππώνος κ. Στέφανος Σουλιμιώτης και αδελφός της Μονής μας, στο μοναστήρι μας».