Πατερικός Λόγος

Όσιος Σιλουανός Αθωνίτης: Εάν δεν αγαπώμεν τον αδελφόν τότε και η αγάπη του Θεού δεν έρχεται εις την ψυχήν

Εκ της αγάπης προς τον αδελφόν έρχεται η χάρις, και διά της αγάπης προς τον αδελφόν φυλάττεται. Εάν όμως δεν αγαπώμεν τον αδελφόν, τότε και η αγάπη του Θεού δεν έρχεται εις την ψυχήν, ένεκα της κατακρίσεως η του μίσους προς τον αδελφόν. Οσίου Σιλουανού Αθωνίτου

Συντάκτης: Ομάδα ΙΜΑΝΓ

Εκ της αγάπης προς τον αδελφόν έρχεται η χάρις, και διά της αγάπης προς τον αδελφόν φυλάττεται.

Εάν όμως δεν αγαπώμεν τον αδελφόν, τότε και η αγάπη του Θεού δεν έρχεται εις την ψυχήν, ένεκα της κατακρίσεως η του μίσους προς τον αδελφόν.

Όσιος Σιλουανός Αθωνίτης: Εάν δεν αγαπώμεν τον αδελφόν τότε και η αγάπη του Θεού δεν έρχεται εις την ψυχήν

Οσίου Σιλουανού Αθωνίτου