Παναγία

Γέροντας Νήφων: Χαίρε, πύρινε στύλε οδηγών τους εν σκότει Πατερικός Λόγος

Γέροντας Νήφων: Χαίρε, πύρινε στύλε οδηγών τους εν σκότει

Γνωρίζουμε όλοι μας ότι ζούμε μέσα σε ένα σκοτάδι, με τα πάθη, τις αμαρτίες και τις προσωπικές και τις εθνικές και τις παγκόσμιες, κατά το δη λεγόμενον εφτάσαμε στον πάτο. Δεν ξέρω αν έχει πιο κάτω. Ακόμα και στις γιορτές τις καρναβαλικές, βασιλεύει εκεί ο διάβολος, αλλά αυτό αδελφοί μου υπήρχε πάντοτε. Και στις ειδωλολατρικές […]

Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης: Χωρίς την μεσιτεία της Θεοτόκου, δεν μπορεί κανένας να πλησιάσει τον Θεό, ούτε άνθρωπος, ούτε άγγελος Πατερικός Λόγος

Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης: Χωρίς την μεσιτεία της Θεοτόκου, δεν μπορεί κανένας να πλησιάσει τον Θεό, ούτε άνθρωπος, ούτε άγγελος

Χωρίς την μεσιτεία της Θεοτόκου, δεν μπορεί κανένας να πλησιάσει τον Θεό, ούτε άνθρωπος, ούτε άγγελος, διότι αυτή μόνη βρίσκεται στο σημείο μεταξύ της Ακτίστου Αγίας Τριάδος και της κτιστής φύσεως των αγγελικών δυνάμεων. Διότι μόνο αυτή είναι, «Θεός» άμεσος, μετά τον Θεό και έχει τα δευτερεία της Αγίας Τριάδος, επειδή είναι αληθινά Μητέρα του […]