Β’ Χαιρετισμοί

Γέροντας Νήφων: Χαίρε, πύρινε στύλε οδηγών τους εν σκότει Πατερικός Λόγος

Γέροντας Νήφων: Χαίρε, πύρινε στύλε οδηγών τους εν σκότει

Γνωρίζουμε όλοι μας ότι ζούμε μέσα σε ένα σκοτάδι, με τα πάθη, τις αμαρτίες και τις προσωπικές και τις εθνικές και τις παγκόσμιες, κατά το δη λεγόμενον εφτάσαμε στον πάτο. Δεν ξέρω αν έχει πιο κάτω. Ακόμα και στις γιορτές τις καρναβαλικές, βασιλεύει εκεί ο διάβολος, αλλά αυτό αδελφοί μου υπήρχε πάντοτε. Και στις ειδωλολατρικές […]

Β’ Χαιρετισμοί Αρθρογραφία

Β’ Χαιρετισμοί

Ακάθιστος Ύμνος – Β’ Στάσις Ήκουσαν oι ποιμένες, των Αγγέλων υμνούντων, την ένσαρκον Χριστού παρουσίαν· και δραμόντες ως προς ποιμένα, θεωρούσι τούτον ως αμνόν άμωμον, εν γαστρί της Μαρίας βοσκηθέντα, ην υμνούντες είπον· Χαίρε, Αμνού και Ποιμένος Μήτερ, χαίρε, αυλή λογικών προβάτων. Χαίρε, αοράτων εχθρών αμυντήριον, χαίρε, Παραδείσου θυρών ανοικτήριον. Χαίρε, ότι τα ουράνια συναγάλλεται […]