Πατερικός Λόγος

Άγιος Ιωάννης της Κρονστάνδης: Καμιά αρετή δεν είναι τόσο ευάρεστη στον Θεό, όσο η φιλανθρωπία

Καμιά αρετή δεν είναι τόσο ευάρεστη στον Θεό, όσο η φιλανθρωπία. Άγιος Ιωάννης της Κρονστάνδης (✞ 20 Δεκεμβρίου 1908)

Συντάκτης: Ομάδα ΙΜΑΝΓ

Καμιά αρετή δεν είναι τόσο ευάρεστη στον Θεό, όσο η φιλανθρωπία.

Άγιος Ιωάννης της Κρονστάνδης (✞ 20 Δεκεμβρίου 1908)