Πατερικός Λόγος

Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης: Ο Χριστός δεν είχε ανάγκη να καθαριστεί με το Βάπτισμα

«Ό Χριστός αν και δεν είχε ανάγκη να καθαριστεί με το Βάπτισμα, γιατί ποια ανάγκη έχει ή αυτοκάθαρση να καθαριστεί; Παρ’ όλα αυτά αυτός καθαρίζεται και βαπτίζεται σήμερα για χάρη του Αδάμ, ο όποιος έπεσε στη λάσπη της αμαρτίας και γι’ αυτό χρειαζόταν να καθαριστεί από αυτήν» Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης

Συντάκτης: Ομάδα ΙΜΑΝΓ

«Ό Χριστός αν και δεν είχε ανάγκη να καθαριστεί με το Βάπτισμα, γιατί ποια ανάγκη έχει ή αυτοκάθαρση να καθαριστεί; Παρ’ όλα αυτά αυτός καθαρίζεται και βαπτίζεται σήμερα για χάρη του Αδάμ, ο όποιος έπεσε στη λάσπη της αμαρτίας και γι’ αυτό χρειαζόταν να καθαριστεί από αυτήν»

Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης