Αρθρογραφία

Από την επίσκεψη στην Μονή μας ενός ασκητού επισκόπου

Από την επίσκεψη στην Μονή μας ενός ασκητού επισκόπου. Του Τριπόλεως (Λίβανο) Εφραίμ.

Συντάκτης: Ομάδα ΙΜΑΝΓ

Από την επίσκεψη στην Μονή μας ενός ασκητού επισκόπου. Του Τριπόλεως (Λίβανο) Εφραίμ.

pater nifon episkopos efraim