Πατερικός Λόγος

Αββάς Ησύχιος: Αφήστε το παρελθόν στο έλεος του Θεού

Αφήστε το παρελθόν στο έλεος του Θεού, το παρόν στην αγάπη Του και το μέλλον στην Πρόνοια Του. Αββάς Ησύχιος

Συντάκτης: Ομάδα ΙΜΑΝΓ

Αφήστε το παρελθόν στο έλεος του Θεού, το παρόν στην αγάπη Του και το μέλλον στην Πρόνοια Του.

Αββάς Ησύχιος