Πατερικός Λόγος

Επίσκοπος Αυγουστίνος Καντιώτης: Η άρνησις του Πέτρου μας δίνει ένα μάθημα

Η άρνησις του Πέτρου μας δίνει ένα μάθημα. Μας διδάσκει πόσο ασθενής, αδύνατος και αμαρτωλός είναι ο άνθρωπος. Διότι βλέπουμε ένα κορυφαίο μαθητή να πέφτει. Τι ήταν ο Πέτρος; Κολοσσός πίστεως και αρετής. Και όμως τη νύχτα της Μεγάλης Πέμπτης τον βλέπουμε να αρνείται εμπρός σε μια υπηρέτρια το όνομα του Κυρίου. Έπεσε ο Πέτρος, […]

Συντάκτης: Ομάδα ΙΜΑΝΓ

Η άρνησις του Πέτρου μας δίνει ένα μάθημα. Μας διδάσκει πόσο ασθενής, αδύνατος και αμαρτωλός είναι ο άνθρωπος. Διότι βλέπουμε ένα κορυφαίο μαθητή να πέφτει. Τι ήταν ο Πέτρος; Κολοσσός πίστεως και αρετής. Και όμως τη νύχτα της Μεγάλης Πέμπτης τον βλέπουμε να αρνείται εμπρός σε μια υπηρέτρια το όνομα του Κυρίου. Έπεσε ο Πέτρος, για να μάθει να είναι ταπεινός. Έπεσε, για να μας διδάξει όλους πόσο πρέπει να προσέχουμε και να φοβούμεθα την αμαρτία. Είναι τόσο φοβερή η αμαρτία, ώστε στα δίχτυά της συλλαμβάνει και αποστόλους και προφήτας και αγίους και ασκητάς. Λοιπόν, Χριστιανέ· είσαι άγιος, έφθασες σε ύψη αρετής; Μην υπερηφανεύεσαι. Διότι ενδέχεται να πέσεις και εκείνος, που τώρα τον περιφρονείς ως αμαρτωλό, να γίνει άγιος και να καταλάβει την πρώτη θέση του παραδείσου.

Επίσκοπος Αυγουστίνος Καντιώτης