Πατερικός Λόγος

Γέρων Ανανίας Κουστένης: Το μέγα όπλο που έχει ο Χριστιανός

Το μέγα όπλο που έχει ο Χριστιανός: Η προσευχή. Τι είναι η προσευχή; Η ανάσα της ψυχής. Τα νεύρα της ψυχής, λένε οι Πατέρες. Το κλίμα του Αγίου Πνεύματος. Η Χάρη του Θεού. Η ομορφιά του Παραδείσου. Όλα τα καλά. Γέρων Ανανίας Κουστένης

Συντάκτης: Ομάδα ΙΜΑΝΓ

Το μέγα όπλο που έχει ο Χριστιανός: Η προσευχή.

Τι είναι η προσευχή; Η ανάσα της ψυχής. Τα νεύρα της ψυχής, λένε οι Πατέρες.

Το κλίμα του Αγίου Πνεύματος. Η Χάρη του Θεού. Η ομορφιά του Παραδείσου. Όλα τα καλά.

Γέρων Ανανίας Κουστένης