Πατερικός Λόγος

Γέρων Ιουστίνος Πίρβου: Η προσευχή της μάνας δεν συγκρίνεται με τίποτα σε αυτό τον κόσμο

«Η προσευχή της μάνας δεν συγκρίνεται με τίποτα σε αυτό τον κόσμο. Στον κόπο των μητέρων βρίσκεται το παρόν και το μέλλον ενός λαού. Μας λείπουν οι άγιες μητέρες, οι οποίες μας χαρίζουν αγίους ήρωες, μάρτυρες, διανοουμένους η να μας δώσουν τις ιδιοφυίες, που θα αναδείξουν ο,τι καλύτερο έχει αυτός ο λαός της Ορθοδοξίας»…. Γέρων […]

Συντάκτης: Ομάδα ΙΜΑΝΓ

«Η προσευχή της μάνας δεν συγκρίνεται με τίποτα σε αυτό τον κόσμο. Στον κόπο των μητέρων βρίσκεται το παρόν και το μέλλον ενός λαού. Μας λείπουν οι άγιες μητέρες, οι οποίες μας χαρίζουν αγίους ήρωες, μάρτυρες, διανοουμένους η να μας δώσουν τις ιδιοφυίες, που θα αναδείξουν ο,τι καλύτερο έχει αυτός ο λαός της Ορθοδοξίας»….

Γέρων Ιουστίνος Πίρβου