Πατερικός Λόγος

Γέροντας Εφραίμ Σκήτης Αγίου Ανδρέα: Με εξομολόγηση χωρίς μετάνοια καπηλεύεται κανείς αγρίως την Θεία Μακροθυμία

Εξομολόγηση χωρίς μετάνοια είναι πολύ εύκολο πράγμα. Όμως έτσι καπηλεύεται κανείς αγρίως την Θεία Μακροθυμία και ξανακάνει την ίδια αμαρτία. Ο σκοπός όμως της μετάνοιας, είναι να μην ξανακάνει κανείς την ίδια αμαρτία. Εξομολόγηση χωρίς μετάνοια μοιάζει με αυτό που έκανε ο Ιούδας που μεταμελήθη. Είναι προτιμότερο να μετανοήσει κανείς και να μην επαναλάβει την […]

Συντάκτης: Ομάδα ΙΜΑΝΓ

Εξομολόγηση χωρίς μετάνοια είναι πολύ εύκολο πράγμα. Όμως έτσι καπηλεύεται κανείς αγρίως την Θεία Μακροθυμία και ξανακάνει την ίδια αμαρτία. Ο σκοπός όμως της μετάνοιας, είναι να μην ξανακάνει κανείς την ίδια αμαρτία.

Εξομολόγηση χωρίς μετάνοια μοιάζει με αυτό που έκανε ο Ιούδας που μεταμελήθη.

Είναι προτιμότερο να μετανοήσει κανείς και να μην επαναλάβει την αμαρτία, παρά να εξομολογείται χωρίς να μετανοεί, επαναλαμβάνοντας την αμαρτία.

Γέροντας Εφραίμ Σκήτης Αγίου Ανδρέα