Αγιολόγιο - Βίοι Αγίων

Οι Άγιοι Θεοδότη και Σωκράτης ο Πρεσβύτερος

Σήμερα, 21 Οκτωβρίου, εορτάζεται η μνήμη των Αγίων Θεοδότη και Σωκράτη του Πρεσβύτερου. Έζησαν τον 3ο αιώνα μ.Χ., όταν βασιλιάς ήταν ο Αλέξανδρος ο Σεβήρος, και μαρτύρησαν στην Άγκυρα. Η Θεοδότη, από ευγενική οικογένεια, ήταν θαρραλέα στην πίστη και όπου και αν βρισκόταν μιλούσε για το Ευαγγέλιο και προσπαθούσε να αυξάνει τον αριθμό των αφοσιωμένων […]

Συντάκτης: Ομάδα ΙΜΑΝΓ

Σήμερα, 21 Οκτωβρίου, εορτάζεται η μνήμη των Αγίων Θεοδότη και Σωκράτη του Πρεσβύτερου. Έζησαν τον 3ο αιώνα μ.Χ., όταν βασιλιάς ήταν ο Αλέξανδρος ο Σεβήρος, και μαρτύρησαν στην Άγκυρα.

Η Θεοδότη, από ευγενική οικογένεια, ήταν θαρραλέα στην πίστη και όπου και αν βρισκόταν μιλούσε για το Ευαγγέλιο και προσπαθούσε να αυξάνει τον αριθμό των αφοσιωμένων στην λατρεία του Χριστού.

Ο πρεσβύτερος Σωκράτης, ήταν ιερέας από εκείνους, που δεν λειτουργούν μόνο, αλλά και φωτίζουν και οικοδομούν, στην ανάγκη μάλιστα είναι έτοιμοι να θυσιαστούν για την πίστη και το ποίμνιό τους. Στην εργασία του αυτή ο Σωκράτης, είχε πολύτιμο βοηθό την ευσεβή Θεοδότη, που με την διδασκαλία της, προπαρασκεύαζε ειδωλολάτρισσες γυναίκες στη γνώση των αληθειών της πίστης και στην αποδοχή του αγίου βαπτίσματος.

Έτσι λοιπόν, καταγγέλθηκαν και οι δυό για τις ενέργειές τους αυτές, συνελήφθησαν και με απειλές και μαρτύρια τους εξανάγκαζαν να θυσιάσουν στα είδωλα. Αλλά η γυναίκα και ο ιερέας, απέκρουσαν με αγανάκτηση την ασεβή πρόταση, και σφράγισαν την ομολογία της πίστης τους με το αίμα τους, αφού υπέστησαν θάνατο με αποκεφαλισμό.

Απολυτίκιον. Ήχος δ’. Ταχύ προκατάβαλε.
Αθλήσεως αίμασι, την ιεράν σου στολήν, ενθέως ελάμπρυνας, υπέρ της δόξης Χριστού, τμηθείς τον αυχένα σου· όθεν ως ιερέα, και στερρόν αθλοφόρον, Σώκρατες σε τιμώμεν, και θερμώς σοι βοώμεν· Μη παύση καθικετεύων, υπέρ των ψυχών ημών.

Κοντάκιον. Ήχος δ’. Επεφάνης σήμερον.
Του Χριστού τη χάριτι, καθωπλισμένος, τον αγώνα ήνυσας, του μαρτυρίου ευθαρσώς, και επαξίως δεδόξασθαι, Ιερομάρτυς αοίδιμε Σώκρατες.

Μεγαλυνάριον.
Τον Ιερομάρτυρα του Χριστού, Σωκράτην τον θείον, ευφημήσωμεν εν ωδαίς, χαίροις εκβοώντες, αυτώ από καρδίας, ο τον Χριστόν δοξάσας, οικείοις αίμασι.

πηγή: synaxarion.gr