Πατερικός Λόγος

Μέγας Βασίλειος: Η κόλαση είναι αδύνατο να γίνει ελκυστική

Η κόλαση είναι αδύνατο να γίνει ελκυστική, οπότε ο διάβολος κάνει ελκυστικό το δρόμο προς αυτήν. Μέγας Βασίλειος

Συντάκτης: Ομάδα ΙΜΑΝΓ

Η κόλαση είναι αδύνατο να γίνει ελκυστική, οπότε ο διάβολος κάνει ελκυστικό το δρόμο προς αυτήν.

Μέγας Βασίλειος