Αγιολόγιο - Βίοι Αγίων

Ο Άγιος Λέων ο Θαυματουργός Επίσκοπος Κατάνης

Σήμερα, 20 Φεβρουαρίου, εορτάζει ο Άγιος Λέων. Γεννήθηκε στη Ραβέννα της Ιταλίας από γονείς ευλαβείς και ευγενείς. Αφού σπούδασε, χειροτονήθηκε πρεσβύτερος στη Ραβέννα και αργότερα εξελέγη για την καθαρότητα και πνευματικότητα του βίου αυτού Επίσκοπος Κατάνης της Σικαλίας. Έγινε προστάτης των ορφανών και των χηρών, δίδασκε και νουθετούσε το ποίμνιό του και έκτισε το ναό […]

Συντάκτης: Ομάδα ΙΜΑΝΓ

Σήμερα, 20 Φεβρουαρίου, εορτάζει ο Άγιος Λέων. Γεννήθηκε στη Ραβέννα της Ιταλίας από γονείς ευλαβείς και ευγενείς. Αφού σπούδασε, χειροτονήθηκε πρεσβύτερος στη Ραβέννα και αργότερα εξελέγη για την καθαρότητα και πνευματικότητα του βίου αυτού Επίσκοπος Κατάνης της Σικαλίας. Έγινε προστάτης των ορφανών και των χηρών, δίδασκε και νουθετούσε το ποίμνιό του και έκτισε το ναό της Αγίας Μάρτυρος Λουκίας († 13 Δεκεμβρίου). Ο Άγιος διακρίθηκε, επίσης, για τους αγώνες του κατά των αιρετικών, τους οποίους νίκησε και ντρόπιασε όχι μόνο με λόγια αλλά και με κείμενα.

Ο Άγιος Θεός τον προίκισε με το χάρισμα της θαυματουργίας. Και τον μάγο Ηλιόδωρο που είχε πλανέψει πολλούς με μαγείες, μετά από προσευχή τον κατέκαψε με τη φωτιά, επειδή καυχιόταν ότι μπορούσε να κάνει τα πάντα και ότι δεν φοβόταν τη φωτιά. Βλέποντας οι πιστοί το θαύμα αυτό καταπλάγηκαν. Αμέσως το περιστατικό αυτό διαδόθηκε στη Βασιλεύουσα. Για το λόγο αυτό ο Άγιος προσκλήθηκε από τους βασιλείς Λέοντα Δ’ (775 – 780 μ.Χ.) και Κωνσταντίνο ΣΤ’ (780 – 798 μ.Χ.) στην Κωνσταντινούπολη, όπου αξιώθηκε πολλών τιμών.

Ο Άγιος Λέων κοιμήθηκε με ειρήνη το 785 μ.Χ. και το σεπτό λείψανό του ενταφιάσθηκε στο ναό της Αγίας Λουκίας.

Απολυτίκιον. Ήχος α’. Της ερήμου πολίτης.
Ιερέων ακρότης ευσέβειας διδάσκαλος, και θαυματουργός ανεδείχθης, Ιεράρχα πανόλβιε· ηθών γαρ ουρανίων τω φωτί, του Πνεύματος πλουτήσας την ισχύν, θεραπεύεις τους νοσούντας και τας ψυχάς, Λέον των προσιόντων σοι. Δόξα τω σε δοξάσαντι Χριστώ, δόξα τω σε στεφανώσαντι, δόξα τω ενεργούντι διά σου, πάσιν ιάματα.

Κοντάκιον. Ήχος β’. Την εν πρεσβείαις.
Τον από βρέφους Κυρίω ανατεθέντα, και εκ σπαργάνων την χάριν ανειληφότα, πάντες τοις ασμασι στεφανώσωμεν, Λέοντα τον φωστήρα της Εκκλησίας και πρόμαχον· αυτής γαρ υπάρχει το στήριγμα.

Μεγαλυνάριον.
Έφριξαν ιδόντες σε εν φλογί, ιστάμενον Πάτερ, ως εν κήπω αειθαλεί, τον δε μάγον ώσπερ, κηρόν διαλυθέντα, οι ευσεβείς ω Λέον, Θεόν δοξάζοντες.

πηγή: synaxarion.gr