Πατερικός Λόγος

Ο «Άγιος των φυλακών» π. Γερβάσιος Ραπτόπουλος: Η ζωή μας είναι σύντομη ας βιασθούμε να κάνουμε το καλό

Η ζωή μας είναι σύντομη ας βιασθούμε να κάνουμε το καλό στον κόσμο. Ο «Άγιος των φυλακών» π. Γερβάσιος Ραπτόπουλος

Συντάκτης: Ομάδα ΙΜΑΝΓ

Η ζωή μας είναι σύντομη ας βιασθούμε να κάνουμε το καλό στον κόσμο.

Ο «Άγιος των φυλακών» π. Γερβάσιος Ραπτόπουλος