Αγιολόγιο - Βίοι Αγίων

Ο Όσιος Παλλάδιος

Σήμερα, 28 Ιανουαρίου, εορτάζει ο Όσιος Παλλάδιος. Ο Όσιος Παλλάδιος καταγόταν από τη Συρία και ασκήτεψε στο όρος Ήμμη (η Ίμμαι). Εκεί έκτισε ένα μικρό κελί και κλείσθηκε μέσα με αγρυπνία, νηστεία και αδιάλειπτη προσευχή. Έτσι έλαβε από τον Θεό το χάρισμα της θαυματουργίας. Ένα από τα θαύματά του, το οποίο διηγείται ο Θεοδώρητος Κύρου, […]

Συντάκτης: Ομάδα ΙΜΑΝΓ

Σήμερα, 28 Ιανουαρίου, εορτάζει ο Όσιος Παλλάδιος.

Ο Όσιος Παλλάδιος καταγόταν από τη Συρία και ασκήτεψε στο όρος Ήμμη (η Ίμμαι). Εκεί έκτισε ένα μικρό κελί και κλείσθηκε μέσα με αγρυπνία, νηστεία και αδιάλειπτη προσευχή. Έτσι έλαβε από τον Θεό το χάρισμα της θαυματουργίας. Ένα από τα θαύματά του, το οποίο διηγείται ο Θεοδώρητος Κύρου, στη Φιλόθεο Ιστορία του, είναι και το εξής:

Κάποιοι ληστές έριξαν προς της θύρας του Οσίου έναν πλούσιο έμπορο, τον οποίο αφού λήστεψαν, τον έσφαξαν. Όταν ξημέρωσε και έγινε γνωστό το έγκλημα, όλοι θεώρησαν ένοχο για την σφαγή του εμπόρου τον Όσιο. Όμως, ο Όσιος προσευχήθηκε στον Θεό και ανέστησε το νεκρό. Εκείνος, μόλις αναστήθηκε υπέδειξε τον φονιά και δήλωσε ότι ο Όσιος δεν έχει καμία σχέση με το προαναφερθέν σε αυτόν έγκλημα.

Έτσι, αφού ο Όσιος Παλλάδιος έζησε θεοφιλώς, κοιμήθηκε με ειρήνη.

Απολυτίκιον. Ήχος δ’. Ταχύ προκατάλαβε.
Ασκήσεως σκάμμασιν, ανακαθάρας τον νούν, δοχείον υπέρτιμον, της ενεργείας Θεού, εδείχθης Παλλάδιε· όθεν τον φονευθέντα, προσευχή ανάστησας, έδειξας θεοφόρε, την πλουσίαν σου χάριν· Χριστός γαρ ον εδόξασας, λαμπρώς σε εθαυμάστωσε.

Κοντάκιον. Ήχος δ’. Επεφάνης σήμερον.
Εν ασκήσει Όσιε, Χριστόν δοξάσας, παρ’ αυτού απείληφας, την των θαυμάτων δωρεάν, πνευματοφόρε Παλλάδιε, ημίν πταισμάτων αιτούμενος άφεσιν.

Μεγαλυνάριον.
Χαίροις των Αγγέλων ο μιμητής, Παλλάδιε Πάτερ, και Οσίων η καλλονή· χαίροις συνωνύμων, των σων θείος προστάτης, και πρέσβυς και μεσίτης, ημών προς Κύριον.

πηγή: synaxarion.gr