Πατερικός Λόγος

Οσιος Ιωσήφ ο Ησυχαστής: Το Πνεύμα το Άγιον σκεπάζει την ψυχήν που εύχεται

«Το Πνεύμα το Άγιον σκεπάζει την ψυχήν που εύχεται. Εισέρχεται μέχρι τα βάθη της ψυχής, ελέγχει όλον τον εσωτερικόν κόσμον της ψυχής και τον κατευθύνει προς το θέλημα του Θεού το Άγιον. Τότε μόνον η ψυχή έχει την δύναμι, να είπη μαζύ με τον Προφήτην. Ευλόγει η ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός […]

Συντάκτης: Ομάδα ΙΜΑΝΓ

«Το Πνεύμα το Άγιον σκεπάζει την ψυχήν που εύχεται. Εισέρχεται μέχρι τα βάθη της ψυχής, ελέγχει όλον τον εσωτερικόν κόσμον της ψυχής και τον κατευθύνει προς το θέλημα του Θεού το Άγιον. Τότε μόνον η ψυχή έχει την δύναμι, να είπη μαζύ με τον Προφήτην. Ευλόγει η ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου, το όνομα το Άγιον αυτού».

Λέγε λοιπόν την ευχήν διά να έχης την σκέπην του Αγίου Πνεύματος».

Οσιος Ιωσήφ ο Ησυχαστής