Πατερικός Λόγος

Σισανίου και Σιατίστης Παύλος: Ο εγωιστής άνθρωπος δεν μπορεί να αγαπήσει

«Ο εγωιστής άνθρωπος δεν μπορεί να αγαπήσει. Ο εγωισμός είναι αναπηρία ! Αγάπη σημαίνει “βγαίνω από εμένα για να συναντήσω εσένα”». +Σισανίου και Σιατίστης Παύλος

Συντάκτης: Ομάδα ΙΜΑΝΓ

«Ο εγωιστής άνθρωπος δεν μπορεί να αγαπήσει. Ο εγωισμός είναι αναπηρία !

Αγάπη σημαίνει “βγαίνω από εμένα για να συναντήσω εσένα”».

+Σισανίου και Σιατίστης Παύλος