Οσία Μαρία Αιγυπτία

Γέροντας Νήφων: Μόνο έτσι θα έχουμε δικαίωμα να συναναστηθούμε

Γέροντας Νήφων: Μόνο έτσι θα έχουμε δικαίωμα να συναναστηθούμε

Μας προετοιμάζει όλους μας ο Χριστός μας να συστραυρωθούμε μαζί του και μόνο έτσι θα έχουμε δικαίωμα να συναναστηθούμε μαζί του. Ενώ ο Χριστός προετοιμάζει τους μαθητές του με κάθε λεπτομέρεια και τους λέει ανεβαίνουμε στα Ιεροσόλυμα και ο υιός του ανθρώπου θα παραδοθεί εις θάνατον και θα τον επτύσουν και θα τον ραπίσουν και […]

Ε΄ Κυριακή των Νηστειών – Οσίας Μαρίας της Αιγυπτίας Αγιολόγιο - Βίοι Αγίων

Ε΄ Κυριακή των Νηστειών – Οσίας Μαρίας της Αιγυπτίας

Τον βίο της Οσίας Μαρίας της Αιγυπτίας συνέγραψε ο Άγιος Σωφρόνιος Πατριάρχης Ιεροσολύμων (τιμάται 11 Μαρτίου), ο οποίος συνέγραψε διάφορα ασκητικά και υμνογραφικά κείμενα που διαποτίζονται από το πνεύμα της Ορθοδόξου θεολογίας και της ασκητικής παραδόσεως. Η Οσία Μαρία γεννήθηκε στην Αίγυπτο και έζησε κατά τους χρόνους του αυτοκράτορα Ιουστινιανού (527 – 565 μ.Χ.). Από […]