Πατερικός Λόγος

Γέροντας Νήφων: «Γνησίως φυλάξωμεν τάς ἐντολάς τοῦ Θεοῦ»

Η Μεσοπεντηκοστή είναι το μέσο της εορτής, από το Πάσχα μέχρι της Πεντηκοστής και ένα ωραιότατο τροπάριο, το δοξαστικό, που λέμε απόψε μας είπε κάτι συγκλονιστικό. Φυσικά πώς να το ακούσετε, πώς να το καταλάβετε. Δυστυχώς και η γλώσσα παλαιώθηκε. Ξέρουμε αγγλικά, ξέρουμε γαλλικά, ξέρουμε ισπανικά, μαθαίνουμε ινδικά, κινέζικα, τη γλώσσα μας δεν την ξέρουμε, […]

Συντάκτης: Ομάδα ΙΜΑΝΓ

Η Μεσοπεντηκοστή είναι το μέσο της εορτής, από το Πάσχα μέχρι της Πεντηκοστής και ένα ωραιότατο τροπάριο, το δοξαστικό, που λέμε απόψε μας είπε κάτι συγκλονιστικό. Φυσικά πώς να το ακούσετε, πώς να το καταλάβετε. Δυστυχώς και η γλώσσα παλαιώθηκε. Ξέρουμε αγγλικά, ξέρουμε γαλλικά, ξέρουμε ισπανικά, μαθαίνουμε ινδικά, κινέζικα, τη γλώσσα μας δεν την ξέρουμε, τα ελληνικά.

Το δοξαστικό λέει απόψε. «Φωτισθέντες, ἀδελφοί, τῇ Ἀναστάσει τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ», δηλαδή, αφού φωτιστήκαμε με την Ανάσταση του Χριστού και «φθάσαντες τό μέσον τῆς ἑορτῆς τῆς δεσποτικῆς», σήμερα Τετάρτη, φτάσαμε δηλαδή στο μέσο της εορτής της δεσποτικής, ακούτε τι λέει «γνησίως φυλάξωμεν τάς ἐντολάς τοῦ Θεοῦ».

Εφόσον εορτάσαμε την Ανάσταση και πήραμε τη χαρά της Αναστάσεως, ας προσέξουμε, γιατί πολλές φορές ξεχνάμε. Πέρασε η Σαρακοστή, η νηστεία κτλ, δεχτήκαμε τη χαρά της Αναστάσεως και ξεχνάμε. Παραβιάζουμε μετά τις εντολές του Χριστού. Ας το προσέξουμε αυτό. Και οι εντολές του Χριστού είναι αυτές που λέγονται στο Ευαγγέλιο, αυτές που έγραψαν οι Απόστολοι στις αποστολικές διαταγές, αυτές που ενομοθέτησαν οι Οικουμενικές Σύνοδοι και αυτές που μας παρέδωσαν οι πατέρες και οι ασκητές, οι μάρτυρες και οι ιεράρχες. Σε όλους μας. Και στους μοναχούς και στους λαϊκούς.

Να προσέξουμε λέει, γιατί εφόσον εφτάσαμε στο μέσο της εορτής της δεσποτικής «γνησίως φυλάξωμεν», δεν λέει μόνο να φυλάξουμε, να μην παραχαράττουμε, να μην θέλουμε οικονομίες πολλές, ετούτο δεν πειράζει και εκείνο δεν πειράζει. «Γνησίως φυλάξωμεν τάς ἐντολάς τοῦ Θεοῦ».

Και λέει παρακάτω για ποιο λόγο. Για να αξιωθούμε, να γίνουμε άξιοι, για να γιορτάσουμε και την Ανάληψη «καί τῆς παρουσίας τυχεῖν τοῦ ἀγίου Πνεύματος». Να τύχουμε, να απολαύσουμε και την παρουσία του Αγίου Πνεύματος. Δηλαδή, χωρίς να φυλάξουμε τις εντολές δεν πρόκειται να γευτούμε ούτε τη χαρά της Αναλήψεως, ούτε την παρουσία του Αγίου Πνεύματος. Χωρίς την οποία δεν κάνουμε τίποτα. Αν δεν δεχτούμε τη Χάρη του Αγίου Πνεύματος, την οποία παίρνουμε στο βάπτισμα και την προδώσαμε με τις αμαρτίες μας, εάν δεν μετανοήσουμε και δεν προσπαθήσουμε να τηρήσουμε τις εντολές, ας μην πλανώμεθα. Γιατί βαδίζουμε τη ζωή μας, γίνεται συνήθεια ένα πάθος, ένα γεγονός, μια παρακοή, μία ανυπακοή, μία καταπάτηση της συνειδησής μας και επειδή παγιώνεται δεν μας ενοχλεί. Δεν είναι τίποτα. Μα το λέει εδώ. Η προϋπόθεσης για να γίνουμε μέτοχοι του Αγίου Πνεύματος, είναι να φυλάξουμε γνησίως τας εντολάς του Θεού. Εύχομαι να μας αξιώσει ο Χριστός μας που τον εορτάζουμε απόψε, να τηρούμε και εμείς γνησίως τις εντολές του Χριστού μας και να αξιωθούμε να γευτούμε και της χάριτος του Αγίου Πνεύματος, Αμήν.

Από το κήρυγμα του Γέροντα Νήφωνα στην Αγρυπνία της Μεσοπεντηκοστής την 29η Μαΐου 2024