Πατερικός Λόγος

Ο Χριστός μεριμνά για εμάς – Δεν βλέπουμε τα κρίνα του αγρού πώς μεγαλώνουν;

Ο Χριστός μεριμνά για εμάς: «Ούτε ο Βασιλέας Σολομώντας, σε όλη του τη δόξα, δεν ντύθηκε όπως ντύνει ο Θεός αυτά τα λουλουδάκια και τα κρίνα του αγρού». Κήρυγμα Γέροντος Νήφωνος (25-6-23)

Συντάκτης: Ομάδα ΙΜΑΝΓ

Ο Χριστός μεριμνά για εμάς: «Ούτε ο Βασιλέας Σολομώντας, σε όλη του τη δόξα, δεν ντύθηκε όπως ντύνει ο Θεός αυτά τα λουλουδάκια και τα κρίνα του αγρού».

Κήρυγμα Γέροντος Νήφωνος (25-6-23)